Personlarm

Ett personlarms huvudsakliga strävan är att öka säkerheten för individer som ofta befinner sig i situationer som kan bli kritiska till följd av den fysiska ensamheten. Med ett personlarm behöver man inte känna sig osäker om man befinner sig i en situation där omedelbar hjälp kan vara näst intill oåtkomlig. Ett personlarm utgörs ofta av en dosa, monterad, ibland omonterad och därmed portabel, med en knapp som utlöser ett larm till en annan enhet i form av en mobiltelefon eller statlig insatsstyrka om man trycker på knappen.

Personlarm är mycket vanliga inom vården. Vissa sorters personlarm förekommer ofta ovanför sjukhussängar om patienterna skulle behöva omedelbar assistans. De är även vanligt förekommande inom äldrevården. Bland äldre personer är det tyvärr inte helt ovanligt att balanssinnet försämras med åldern och att de lätt ramlar och blir liggande. Här kan det vara effektivt att ha ett personlarm, till exempel runt halsen eller handleden, som kan skicka ut larmsignaler till privatperson eller personal på eventuellt äldreboende. Personlarm kan även vara en bekvämlighet om man spenderar mycket tid ensam i, vad som lätt kan komma att bli, en utsatt situation. Om man sysslar med någon form av fritidsaktivitet, till exempel scooteråkning eller fjällvandring kan det vara en säkerhet att ha ett personlarm. Man vet inte alltid om man kommer att ha täckning på eventuell mobiltelefon eller möjlighet att tillkalla hjälp. Om man då har med sig ett personalarm med inbyggd GPS kan larmsignalen skickas och hjälp kommer att vara på väg. Även om man bara tycker om att promenera ensam sent på kvällarna kan det vara ett alternativ. Trots att vi ofta har med oss mobiltelefoner och ser detta som en stor trygghet kan det ibland handla om dyrbara sekunder då man inte hinner lås upp skärmen och knappa ett nummer.

Personlarm är även vanligt förekommande på allmänna arbetsplatser som involverar mycket säkerhet. Till exempel banker, receptioner eller socialkontor. Om man arbetar med värdetransporter är det också vanligt att man har någon form av personlarm. Dessa larm är vanligtvis kopplade till allmänna insatsstyrkor såsom ordningsvakter och polis som rycker ut till platsen när de får in ett larm.